Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja

A nyilatkozat célja, hogy a Szili Anett ev., mint adatkezelő által a szilianettnyelvstudio.hu, a sarahandelmy.hu, a nyaritabor.sarahandelmy.hu weboldalakon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Szili Anett ev.
Székhely: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 49.
Nyilvántartási száma: 57460833
Adószám: 59429650-1-37
Telefonszám: +36-70/947-5425
E-mail-cím: info@szilianettnyelvstudio.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

Hírlevélre való feliratkozáshoz, illetve kapcsolatfelvétel igénybevételéhez a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

 • családnév
 • keresztnév
 • e-mail cím
Opcionálisan:
 • telefonszám

Nyári táborra való jelentkezés esetén a felhasználó a következő adatokat köteles megadni:

 • gyermek neve
 • gyermek születési ideje
 • szülő neve
 • szülő telefonszáma
 • szülő e-mail címe
 • szülő lakcíme
 • csoport besoroláshoz szükséges óvodai / iskolai információk
 • csoport besoroláshoz szükséges angol tudásszint információk
 • allergia, érzékenység

A megadott személyes adatokat kizárólag társaságunk kezeli. Az Adatkezelő csak kivételes esetekben adja át más adatkezelőnek a személyes adatokat (például bírósági,  vagy rendőrségi eljárásban).

Oldalainkon más szolgáltatók által fenntartott oldalakra mutató linkek találhatóak. Ezek használatával más szolgáltatók oldalaira kerülnek át, melyekre nincs ráhatásunk. Kérjük figyelmesen olvassa el ezen oldalak szolgáltatóinak adatvédelmi nyilatkozatát.
Jelen Nyilatkozatban rögzített adatvédelmi politikánk kizárólag az Adatkezelő által üzemeltetett oldalakra érvényes.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő kapcsolatot tartson a felhasználóval, igény esetén hírlevélben rendszeresen tájékoztassa a feliratkozókat az újdonságokról, akciókról, illetve a megszervezett nyári táborhoz történő jelentkezéseket fogadja.

Az adatkezelés minden esetben önkéntes, személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által adott hozzájárulásnak megfelelően használjuk fel. Az adatkezelés e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldalak kapcsolatfelvétel feltételeinek elfogadásával adnak meg.

A személyes adatokat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban megjelölt vállalkozás által biztosított szerverein, illetve az Adatkezelő saját szerverén tárolja.

5. Az adatkezelés időtartama

A szolgáltatásaink igénybevétele, továbbá hírlevél küldésre feliratkozás, illetve nyári táborra jelentkezés során megadott személyes adatok kezelése a jogviszony fennállásáig tart, amelynek során Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

6. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A weboldalak szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozókat veheti igénybe:

Tárhelyszolgáltatóként:
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Cím: 1122 Gaál József út 24.
Telefon: +36 1 700 4140
e-mail: info@tarhelypark.hu

Hírlevélküldőként:
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
A szolgáltatóval kapcsolatos jogi tájékoztatók: https://mailchimp.com/legal/

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a  tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb 30 nap:

 • Bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Kérelmére minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységünkről.
 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy kiegészítését.
 • Jogosult személyes adatainak – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –  törlését kérni.
 • Jogosult adatai elhordozását kérni, mely keretében Adatkezelő számítógépen olvasható formátumban továbbítja az általa kezelt személyes adatokat az érintett vagy az általa megjelölt adatkezelő számára.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál utca 49.
E-mail: info@szilianettnyelvstudio.hu

8. Záró rendelkezések

Jelen nyilatkozat a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítható. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a weboldalakon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu